modułowy system redakcyjny

Przystępny • Modułowy • Zorientowany na publikacje

SUITE jest łatwą w obsłudze platformą do zarządzania i tworzenia publikacji. Pozwala na nadzór nad treścią, jej fizycznym i elektronicznym procesem produkcji.

SUITE automatyzuje etap redakcyjny, reklamowy i produkcji, umożliwiając łatwe i szybkie wydawanie publikacji małych lub dużych wydawnictw drukowanych, e-publishing, mediów społecznościowych, stron internetowych oraz blogów.

Prosty w zarządzaniu, zorientowany na publikację, wielokanałowy proces publikacji.

SUITE łączy w sobie system zarządzania zasobami cyfrowymi, redakcyjny, layout i produkcję w celu automatyzacji procesu publikacji.

SUITE, wykonując tą pracę, pozostaje łatwo konfigurowalny i kompatybilny dla nowych rozwiązań. Dostępny dla małych, średnich i dużych wydawnictw generuje niewielkie koszty, dużą oszczędność czasu, przy dzisiejszym tempie rozwoju rynku wydawniczego i dużej konkurencji.

Funkcje

Edycja Artykułu

W łatwy sposób można tworzyć nowe artykuły, tytuły, podtytuły i samą zawartość. Wszystko może być szybko zebrane i przechowywane (powiązane) z danym artykułem. Treść artykułu i część lub wszystkie powiązane z nim materiały mogą być łatwo eksportowane online, na urządzenia mobilne, jako treść portali społecznościowych lub jako fizyczna publikacja gotowa do wydruku.

Artykuł

Wysyłaj i otrzymuj artykuły od różnych użytkowników poprzez zcentralizowany interfejs SUITE. Bezpośrednia, automatyczna, natychmiastowa komunikacja pomiędzy różnymi wydziałami. Łatwe do skonfigurowania prawa dostępu dla użytkowników aby przeglądać określone publikacje, sekcje, zawartość, a także status danego artykułu. Dopasowana do potrzeb platforma pozwala łatwo przypisywać i wymieniać się zawartością.

Proofing

Edytuj strukturę opowieści, gramatykę, treść i czcionki, itp. Łatwo przywracaj poprzednie wersje. "Narzędzie do rysowania" daje menedżerom i redaktorom możliwość nanoszenia notatek bezpośrednio na stronie podglądu. Szybko porównuj dwie różne wersje.

Edycja zdjęć

Wszystkie zdjęcia dołączone do artykułów mogą być automatycznie przesyłane do działu graficznego za pomocą jednego kliknięcia. Obrazy mogą być wysyłane bezpośrednio z programu SUITE do Adobe Photoshop i odwrotnie. Lub można też stosując Claro, automatycznie je poprawiać, z możliwością ręcznego przeglądu i retuszowania lub całkowicie automatycznie, bez interwencji człowieka.

Projektowanie układu

Użytkownik może łatwo "Przeciągnąć i upuścić" artykuły i zdjęcia na układ strony, który może być zintegrowany z Quark lub InDesign. Treści są automatycznie synchronizowane między plikami DTP i bazą danych SUITE. Zarządzaj szeregiem szablonów, które mogą być dostępne do pobrania przez projektantów. Redaktorzy mogą automatycznie przypisać szablony stron, aby działać zgodnie z wymogami danej publikacji.

Monitorowanie

Śledzenie artykułów, wersji, korekt, edycji, porównań, opcje przywracania, publikacje, reklamy, aktywność użytkowników, postęp pracy, modyfikacje, daty i godziny rekordów, autorzy, czas produkcji, akceptacje i inne...

Moduły

Platforma

Platforma Publikacji jest prostym i skutecznym narzędziem do tworzenia, edycji, projektowania i szybkiego publikowania Twoich artykułów. Dodatkowo jest miejsce gdzie można łatwo zarządzać procesem produkcyjnym - w tym przydziałem zadań, prawami dostępu, elementami układu i wieloma innymi parametrami.

Multi-Publishing

Moduł Multi-Publishing pozwala w jednym miejscu zarządzać i modyfikować treść wszystkich swoich kanałów wydawniczych. Wystarczy kliknąć, aby podzielić się swoimi artykułami, wysyłając treści na wiele platform multimedialnych za pomocą Modułu Publikacji na Żywo.

Rezerwacja Reklam

Śledź wszystkie dane przy użyciu jednego interfejsu użytkownika. Przeciągnij i upuść reklamy, aby umieścić je w wybranym miejscu. Dostosuj wielkości kolumn lub podaj ich wymiar z możliwością podglądu wprowadzanych zmian i z uwzględnieniem zmian w bazie danych. Możliwe konflikty są podświetlane. Dane dotyczące przychodu z reklam są automatycznie mierzone i raportowane do właściwych osób.

Zainteresowany?

Pozwól nam pomóc zoptymalizować sposób Twojej pracy.