Innowacyjny System do Zarządzania
Zasobami Cyfrowymi

Zarządzanie, katalogowanie i indeksowanie wszelkich typów plików,

włącznie z zawartością multimedialną.

SaaS – korzystanie z systemu za odpłatnością

w chmurze i/lub we własnej infrastrukturze.
Funkcjonalność łatwego zarządzania projektami i kolaboracji.